Skip to main content

Chế độ sinh hoạt

Chế độ sinh hoạt khoa học của mẫu giáo bé

Chế độ sinh hoạt là sự phân bổ hợp lí về thời gian và các họat động trong ngày ở trường mầm non nhằm đáp ứng nhu cầu về tâm lí – sinh lí của trẻ, qua đó giúp trẻ hình thành thái độ sống, nền nếp, thói quen và những kĩ năng sống tích cực. Tùy theo điều kiện thực tế địa phương, tùy theo mùa có thể điều chỉnh thời gian biểu cho phù hợp.

 

 

 

Chế độ sinh hoạt 1 ngày của trẻ Mẫu Giáo (3 đến 6 tuổi)

Tỷ lệ cô và cháu: 

- Bé từ 3-4 tuổi: 6 cháu/ 1 cô
- Bé từ 4-5 tuổi: 7 cháu/1 cô
- Bé từ 5-6 tuổi: 8 cháu/1 cô